Dodání digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

  • Obecně do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz obchodní podmínky).
  • Zaškrtnutím políčka v prodejním formuláři „Souhlasím s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.“ udělujete výslovný souhlas s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • Vezměte prosím na vědomí, že po dodání digitálního obsahu, již nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ), tzn. digitální obsah po dodání není možné vrátit.